Tukitoiminta

  • Tallitoiminta – yksilökäynnit ohjatusti (tukitoimi) 765 e / 10 krt/ á 1h 
  • Tutustumiskäynti Tallitoiminta (tukitoimi) 76,50e /1h
  • Tallitoiminta – pienryhmässä (tukitoimi) 35 €/1,5 h/hlö

Tyynelän tallitoiminnan orientaationa on sosiaalipedagoginen hevostoiminta, jota voidaan soveltaa mm. lastensuojelun avohuollon tukitoimena, mielenterveys- ja päihdetyössä, nuorten tukihenkilötoiminnassa sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskelussa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksi Green Caren menetelmistä.

Tallitoimintamme on yhteisöllistä, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista hevosen kanssa. Sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä tehtävä, sosiaali- tai kasvatusalan ammattilaisen ohjaama toiminta on tavoitteellista, ammatillista ja vastuullista. Tavoitteet määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Hevosen kanssa toteutetaan kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Meidän yhteisössämme jokainen on tärkeä! Yksilökäynnit toteutetaan sovitusti. Talli voidaan tarvittaessa rauhoittaa vain tätä käyntiä varten.  Yksilökäynnit voidaan suunnitella myös niin, että asiakkaan ohjaaja/tukihenkilö/huoltaja on mukana toiminnassa. Pienryhmiä voidaan aloittaa läpi vuoden, kun osallistujia on vähintään kolme!

Luontoavusteiset ryhmät nuorille ja aikuisille – kysy tarjous

Luontoavusteisissa ryhmissä hyödynnetään tutkittua tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Luontoa hyödynnetään mm. ekopsykologisissa tai mindfulness-harjoituksissa, joissa tavoitteena on vahvistaa osallistujan luontosuhdetta, löytää uusia ajatusmalleja tai rauhoittua olemaan itsensä kanssa arjen kiireen keskellä. Pienryhmiä voidaan aloittaa läpi vuoden! Ryhmä sopii hyvin esim. omaa elämänpolkuaan etsiville nuorille tai arjessa jaksamisen haasteelliseksi kokeville aikuisille.

Laskutamme ensisijaisesti 10 käyntikertaa toiminnan alkaessa. Kysy halutessasi laskutusta tutustumiskäyntiä varten. 

Peruutusehdot
Sovitut käynnit on peruutettava viimeistään vuorokautta ennen sovittua ajankohtaa joko puhelimitse ohjaajalle (0414339441 tai 0405083270) tai sähköpostilla (info(at)luontohyvinvointi.fi), jolloin käynnin voi korvata myöhempänä ajankohtana. Samana päivänä tehdyistä peruutuksista veloitetaan normaali hinta hinnaston mukaisesti.  Ehdot päivitetty 24.5.2019

Hinnat voimassa 1.10.2023 alkaen.

Luonto- ja eläinavusteisia palveluja maaseutuympäristössä