Tukitoiminta

Tallitoiminta – yksilökäynnit ohjatusti (tukitoimi) 765 e / 10 krt/ á 1,5h 

Tutustumiskäynti Tallitoiminta (tukitoimi) 76,50e /1,5h

Tallitoiminta – pienryhmässä (tukitoimi) 35 €/1,5 h/hlö

Tyynelän tallitoiminnan menetelmänä on sosiaalipedagoginen hevostoiminta, jota voidaan soveltaa mm. lastensuojelun avohuollon tukitoimena, mielenterveys- ja päihdetyössä, nuorten tukihenkilötoiminnassa sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskelussa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksi Green Caren menetelmistä.

Tallitoimintamme on yhteisöllistä, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista hevosen kanssa. Sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä tehtävä, sosiaali- tai kasvatusalan ammattilaisen ohjaama toiminta on tavoitteellista, ammatillista ja vastuullista. Tavoitteet määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Hevosen kanssa toteutetaan kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Meidän yhteisössämme jokainen on tärkeä! Yksilökäynnit toteutetaan sovitusti. Talli voidaan tarvittaessa rauhoittaa vain tätä käyntiä varten. Pienryhmiä voidaan aloittaa läpi vuoden, kun osallistujia on vähintään kolme!

Luontoavusteiset ryhmät nuorille ja aikuisille – kysy tarjous

Luontoavusteisissa ryhmissä hyödynnetään tutkittua tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Luontoa hyödynnetään mm. ekopsykologisissa tai mindfulness-harjoituksissa, joissa tavoitteena on vahvistaa osallistujan luontosuhdetta, löytää uusia ajatusmalleja tai rauhoittua olemaan itsensä kanssa arjen kiireen keskellä. Pienryhmiä voidaan aloittaa läpi vuoden! Ryhmä sopii hyvin esim. omaa elämänpolkuaan etsiville nuorille tai arjessa jaksamisen haasteelliseksi kokeville aikuisille.

Luonto- ja eläinavusteisia palveluja maaseutuympäristössä